Objawy - krewkrew

Jest tkanką łączną płynną, która krąży w naczyniach krwionośnych. Wyszczególniamy dwa układy krwionośne w których krew płynie. Są to:

  1. układ krwionośny otwarty

  2. układ krwionośny zamknięty

Krew jest to jeden z płynów ustrojowych, u mężczyzny stanowi około 7% masy ciała, a u kobiety 6,5%. W organizmie dorosłego i zdrowego człowieka krąży ok. 5 litrów krwi. Niebezpieczna dla zdrowia i życia może być utrata już jednego litra.

Krew oraz jej poszczególne elementy składowe spełniają wiele zadań, które mają na celu podtrzymanie procesów życiowym. Aby mogła spełniać ona swoje funkcje, musi zostać zachowane krążenie w naczyniach krwionośnych.

Najważniejszą rolą krwi jest jej udział w oddychaniu. Polega on na transporcie tlenu z płuc do komórek oraz transport dwutlenku węgla, finalnego produktu wielorakich procesów przemiany materii, z powrotem do płuc.

Do pozostałych dość istotnych funkcji krwi zaliczamy:

  1. transportową - krew przenosi składniki odżywcze, gazy oddechowe, metabolity oraz hormony

  2. komunikacyjną - zapewnia „wymianę informacji” i współdziałanie poszczególnych układów w organizmie

  3. ochronną oraz obronną - krew bierze udział w procesach rozpoznawania i neutralizowania szkodliwych i obcych czynników,

  4. homeostatyczne oraz termoregulacyjna - krew odpowiada za utrzymywanie stałego środowiska wewnętrznego w organizmie oraz jest odpowiada za właściwą temperaturę tkanek i narządów.

  5. Podporową - przez stałe utrzymywanie ciśnienia krwi.


Pozostałe tematy: